Podest techniczny przeznaczony jest do realizowania transportu materiałów z placu budowy na kondygnacje budynków oraz z budynku na plac budowy.

Podest techniczny pełni funkcję tymczasowego pomostu na którym składować można paletyzowane materiały o całkowitej masie nie przekraczającej 4000 kg przy maksymalnie 2-osobowej obsłudze podestu. Materiał składowany na podeście powinien być zabezpieczony przed możliwością gwałtownego upadku, tąpnięcia. Materiał na podest może być transportowany jedynie za pomocą dźwigu lub, z poziomu kondygnacji, wózkiem paletowym lub ręcznie.

 

Na podestach technicznych zostały przewidziane cztery blachy mocujące, przyspawane do elementu nośnego, służące do transportu podestu. Do balustrady technicznej do górnego pochwytu został przewidziane uchwyty do zapięcia szelek bezpieczeństwa czyli uchwytu pełnego. Zabezpieczenie pod zapięciu do mocowań nie powinno pozwolić przekroczyć użytkownikom linii furtki. Użytkownicy po zapięciu mogą otworzyć furtkę frontową podestu.