Numer katalogowy: PUM-07-37-00
Wymiary: 0,23 x 0,18 m
Waga: 1,70 kg

Lekka konsola 0,15 m wraz z pomostem stalowym 0,15 m służą do poszerzenia rusztowania od strony wewnętrznej w przypadku ustawienia rusztowania w odległości ponad 0,2 m od ściany

Numer katalogowy: PUM-07-30-02
Wymiary: 0,39 x 0,33 m
Waga: 3,50 kg

Ma zastosowanie do poszerzenia rusztowania od strony wewnętrznej i umożliwia montaż jednego pomostu o szerokości 0,32 m

Numer katalogowy: PUM-07-61-00
Wymiary: 2,99 x 0,65 m
Waga: 27,00 kg

Służy do komunikacji pomiędzy poszczególnymi poziomami rusztowania. Pomost komunikacyjny wykonany jest z specjalnego profilu aluminiowego o dużej wytrzymałości oraz wodoodpornej sklejki z jednostronnym odciskiem siatki (certyfikat zgodności z normą DIN 68705, certyfikat klasy emisji E1)

Numer katalogowy: PUM-07-60-00
Wymiary: 2,49 x 0,65 m
Waga: 24,50 kg

Służy do komunikacji pomiędzy poszczególnymi poziomami rusztowania. Pomost komunikacyjny wykonany jest ze specjalnego profilu aluminiowego o dużej wytrzymałości oraz wodoodpornej sklejki z jednostronnym odciskiem siatki (certyfikat zgodności z normą DIN 68705, certyfikat klasy emisji E1)

Numer katalogowy: PUM-07-60-04
Wymiary: 0,30 x 1,50 m
Grubość blachy: 1,50 mm
Waga: 9,60 kg

Służy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy pomostami znajdującymi się na ramie rusztowania, a pomostami znajdującymi się na konsoli 0,74 m w przypadku zewnętrznego poszerzenia kondygnacji rusztowania. Pomost konsoli posiada perforację antypoślizgową

Numer katalogowy: PUM-07-60-03
Wymiary: 0,30 x 2,00 m
Grubość blachy: 1,50 mm
Waga: 12,80 kg

Służy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy pomostami znajdującymi się na ramie rusztowania, a pomostami znajdującymi się na konsoli 0,74 m w przypadku zewnętrznego poszerzenia kondygnacji rusztowania. Pomost konsoli posiada perforację antypoślizgową

Numer katalogowy: PUM-07-60-02
Wymiary: 0,30 x 2,50 m
Grubość blachy: 1,50 mm
Waga: 15,70 kg

Służy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy pomostami znajdującymi się na ramie rusztowania, a pomostami znajdującymi się na konsoli 0,74 m w przypadku zewnętrznego poszerzenia kondygnacji rusztowania. Pomost konsoli posiada perforację antypoślizgową

Numer katalogowy: PUM-07-60-01
Wymiary: 0,30 x 3,00 m
Grubość blachy: 1,50 mm

Służy do wypełnienia przestrzeni pomiędzy pomostami znajdującymi się na ramie rusztowania, a pomostami znajdującymi się na konsoli 0,74 m w przypadku zewnętrznego poszerzenia kondygnacji rusztowania. Pomost konsoli posiada perforację antypoślizgową

Numer katalogowy: PUM-07-28-05
Wymiary: 0,15 x 2,495 m
Grubość blachy: 1,50 mm
Waga: 11,20 kg

Pomost stalowy o szerokości 0,15 m posiada perforację antypoślizgową i przeznaczony do montażu na lekkiej konsoli 0,15 m.

Numer katalogowy: PUM-07-28-06
Wymiary: 0,15 x 2,995 m
Grubość blachy: 1,50 mm
Waga: 13,30 kg

Pomost stalowy o szerokości 0,15 m posiada perforację antypoślizgową i przeznaczony do montażu na lekkiej konsoli 0,15 m

Numer katalogowy: PUM-07-63-00
Wymiary: 810 mm
Waga: 4,10 kg

Służy do zamontowania pomostów w dowolnej wysokości na ramie rusztowania w przypadku gdy wymagana jest zmiana wysokości montażu

Numer katalogowy: PUM-07-32-00
Wymiary: 0,62 m
Waga: 3,50 kg

Służy do montażu daszka ochronnego, który zabezpiecza przejście pod rusztowaniem. Wsporniki daszka ochronnego należy zamontować na zewnętrzne czopy konsoli, montując również na nich dwa pomosty.