rhRHiNO jest uniwersalnym szalunkiem ramowym przeznaczonym do szerokiego zastosowania, takiego jak:
- ściany żelbetowe w budownictwie mieszkaniowym,
inżynieryjnym i przemysłowym,
- słupy i rdzenie żelbetowe,
- masywne fundamenty i stopy fundamentowe.

System został tak zaprojektowany, aby zapewnić wszelkie warunki techniczne i ekonomiczne dla realizacji wszystkich obiektów mieszkaniowych i przemysłowych. Dzięki wymiarom elementów i wytrzymałej konstrukcji system jest łatwy i wygodny w użyciu przy montażu ręcznym lub za pomocą żurawia na budowie.

Za pomocą elementów składowych wyposażenia podstawowego przeprowadza się wszelkie rodzaje prac szalunkowych.

Płyta RHiNO 30x120
Płyta RHiNO 45x120
Płyta RHiNO 50x120
Płyta RHiNO 55x120
Płyta RHiNO 60x120
Płyta RHiNO 65x120
Płyta RHiNO 70x120PZ
Płyta RHiNO 75x120
Płyta RHiNO 82x120 MULTI
Płyta RHiNO 90x120

Płyty mogą być umieszczane w pozycji stojącej i leżącej.

Płyta RHiNO 30x135
Płyta RHiNO 45x135
Płyta RHiNO 50x135
Płyta RHiNO 55x135
Płyta RHiNO 60x135
Płyta RHiNO 65x135
Płyta RHiNO 70x135PZ
Płyta RHiNO 75x135
Płyta RHiNO 82x135MULTI
Płyta RHiNO 90x135

Płyta RHiNO 30x150
Płyta RHiNO 45x150
Płyta RHiNO 50x150
Płyta RHiNO 55x150
Płyta RHiNO 60x150
Płyta RHiNO 65x150
Płyta RHiNO 70x150PZ
Płyta RHiNO 75x150
Płyta RHiNO 82x150MULTI
Płyta RHiNO 90x150

Płyta RHiNO 30x270
Płyta RHiNO 45x270
Płyta RHiNO 50x270
Płyta RHiNO 55x270
Płyta RHiNO 60x270
Płyta RHiNO 65x270
Płyta RHiNO 70x270PZ
Płyta RHiNO 75x270
Płyta RHiNO 82x270MULTI
Płyta RHiNO 90x270
Płyta RHiNO 100x270
Płyta RHiNO 120x270
Płyta RHiNO 180x270
Płyta RHiNO 240x270

Płyty mogą być umieszczane w pozycji stojącej i leżącej.

Płyta RHiNO 30x300
Płyta RHiNO 45x300
Płyta RHiNO 50x300
Płyta RHiNO 55x300
Płyta RHiNO 60x300
Płyta RHiNO 65x300
Płyta RHiNO 70x300PZ
Płyta RHiNO 75x300
Płyta RHiNO 82x300MULTI
Płyta RHiNO 90x300
Płyta RHiNO 100x300
Płyta RHiNO 120x300
Płyta RHiNO 180x300
Płyta RHiNO 240x300

Płyty mogą być umieszczane w pozycji stojącej i leżącej.

Narożnik zewnętrzny 0x120
Narożnik zewnętrzny 0x135
Narożnik zewnętrzny 0x150
Narożnik zewnętrzny 0x270
Narożnik zewnętrzny 0x300
Narożnik wewnętrzny 30x30x120
Narożnik wewnętrzny 30x30x135
Narożnik wewnętrzny 30x30x150
Narożnik wewnętrzny 30x30x270
Narożnik wewnętrzny 30x30x300

Służą do formowania narożny typu L, T oraz X pod kątem prostym.

Narożnik przegubowy 15x15x120
Narożnik przegubowy 15x15x135
Narożnik przegubowy 15x15x150
Narożnik przegubowy 15x15x270
Narożnik przegubowy 15x15x300
Narożnik przegubowy 30x30x120
Narożnik przegubowy 30x30x135
Narożnik przegubowy 30x30x150
Narożnik przegubowy 30x30x270
Narożnik przegubowy 30x30x300

Służą do formowania narożny ostro- i rozwartokątnych, wewnętrznych i zewnętrznych. Narożnik posiada ramię o szerokości 30cm.

Zamek klinowy RA

Służy do łączenia płyt szalunkowych. Podczas czynności zabijania mechanizmu zamek jednocześnie spina i ustawia w jednej płaszczyźnie płyty szalunkowe zapewniając szczelne i odporne na rozciąganie połączenie. Możliwość montażu w pozycji horyzontalnej oraz wertykalnej.

Ściąg centrujący

Łączy płyty z narożnikami przegubowymi oraz służy do przyłączenia belek usztywniających i rygli. Do stosowania wraz z nakrętką centrującą 100.

Napinacz RA

Służy do mocowania belek usztywniających i rygli RA.

Sworzeń RA

Nakrętka RA

Służy do łączenia standardowych płyt RHiNO z płytami RHiNO Multi82 w narożach prostokątnych, a także płyt RHiNO PZ w przypadku szalunku słupowego.

Belka usztywniająca 120

Gwarantuje prawidłowe przejęcie sił od ściągów. Mocowana za pomocą ściągów przelotowych.

Rygiel usztywniający RA100

Wykorzystywany jest przy usztywnieniu uzupełnień pomiędzy płytami, wykonywaniu nadstawek i zamknięć czołowych szalunku. Posiada otwory w gniazdach. Mocowany za pomocą napinaczy RA rygla.

Rygiel usztywniający RA85

Wykorzystywany jest przy usztywnieniu uzupełnień pomiędzy płytami. Mocowany za pomocą mechanizmu klinowego.

Podpora uchylna podwójna

Podpora uchylna pojedyncza

Służą do rektyfikacji i podparcia deskowania.

Nakrętka talerzowa ø100

Współpracuje ze ściągiem Dywidag-15. Służy do łączenia naprzeciwlegle ustawionych płyt. Można ją obsługiwać za pomocą pręta stalowego, młotka lub klucza sześciokątnego.

Nakrętka przegubowa ø120

Służy do łączenia naprzeciwlegle ustawionych płyt. Stosowany z nakrętkami ø70, ø100 oraz przegubową 120x120.

Ściąg Dywidag

Służy do łączenia naprzeciwlegle ustawionych płyt. Stosowany z nakrętkami ø100 oraz przegubową ø120.

Hak transportowy

Nośność 5kN.

Zatyczka RHiNO

Służy do zaślepiania nieużywanych otworów na ściągi.

Płyn antyadhezyjny

EKOBET® to olej przeznaczony do smarowania form szalunków ułatwiający oddzielenie formy bądź szalunku od wyrobu. Może być nanoszony natryskowo lub za pomocą pędzla. Nie powoduje przebarwień na powierzchni betonu.